Arbeidskontrakt

Adminkit
November, 2021

Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt er en kontrakt hvor arbeidstakeren (den ansatte) stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet for arbeidsgiveren (den som ansetter). Arbeidskontrakter er lovfestet i arbeidsmiljøloven.

Det er helt spesielle krav til hvordan avtalen skal utformes i lovverket.

Du kan opprette arbeidskontrakter med Adminkit:
Gratis arbeidskontrakt med digital signering.

Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.