Digital signatur

Adminkit
October, 2021

Digitale signaturer bruker sertifikatbaserte digitale ID-er til å godkjenne identiteten til signataren og fremviser signeringsbevis ved å knytte hver signatur til dokumentet ved hjelp av kryptering.

Til forskjell fra elektronisk signering, som ofte er en digitalisert utgave av en underskrift, er en digital signatur et sertifikat som bekrefter autentisitet.

Kilde: Wikipedia

Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.