Nødkontakt

Adminkit
October, 2021

En nødkontakt er en person man kan kontakte dersom det oppstår en nødsituasjon relatert til deg. Dette er vanligvis en person som står deg nært og som bør motta informasjon om din situasjon dersom du ikke er i stand til å redegjøre for deg selv. Alle bedrifter bør ha en lett tilgjengelig oversikt over nødkontakter for alle ansatte og det er noe den enkelte ansatte bør kunne oppdatere selv ved behov.

Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.