Personalhåndbok

Adminkit
October, 2021

En personalhåndbok er et oppslagsverk for alle ansatte i en bedrift og bør derfor oppbevares tilgjengelig for alle ansatte. Personalhåndboken skal inneholde en oversikt over plikter og rettigheter relatert til arbeidsforholdet. Den er også er et godt supplement til arbeidskontrakten og i mange tilfeller et viktig hjelpemiddel for å redusere forskjellsbehandling.

En personalhåndbok bør inneholde informasjon om:

 1. Ansettelse og arbeidstid
  • Arbeidskontrakt
  • Arbeidstid
  • Kontorordninger
  • Mertid og overtid
 2. Lønn og økonomiske betingelser
  • Utbetaling av lønn
  • Utleggsrefusjon
  • Spisepauser
  • Velferdsordninger
  • Sluttoppgjør
 3. Helse og sykdom
  • Fraværsrutiner
  • Sykefravær
  • Plikter ved sykefravær
  • Svangerskap og fødsel.
 4. Ferie og permisjoner
  • Ferierutiner
  • Feriepenger
  • Permisjonsordninger.
 5. Interne rutiner / arbeidsreglement
  • Bedriftens verdier
  • Fremtoning og adferd
  • Oppbevaring av PC
  • Privat bruk av e-post
  • Gaver
  • Taushetsplikt
 6. Avslutning av arbeidsforholdet
  • Oppsigelse
  • Attest

Last ned vår gratis mal for personalhåndbok.

Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.