Vanlige feil i arbeidskontrakten

Adminkit
December, 2021

Når du ansetter noen, vil arbeidskontrakten være det aller viktigste juridiske dokumentet du har med og arbeidstakeren. Innholdet i denne arbeidskontrakten reguleres av Arbeidsmiljøloven, likevel er finnes det mange mangelfulle arbeidskontrakter. Dette gjelder ikke bare i en bransje, men i de aller fleste. Her skal vi se på noen av de feilene som oftest dukker opp.

Midlertidige ansatte

En av de mest vanlige feilene i arbeidskontrakten handler om bruk av midlertidige ansatte. Dette finnes det strenge regler rundt, og de sier blant annet at du ikke kan bruke midlertidige ansatte på permanent basis. Du kan bruke denne formen for arbeidskraft ved, for eksempel, prosjektbasert arbeid eller høysesonger. Motsetningen er en tilkallingsvikar, som jobber fast hver lørdag. Denne har krav på fast ansettelse med tilsvarende stillingsbrøk.

Det er arbeidsmiljølovens § 14-9 som styrer bruken av midlertidige ansatte. Dersom du har behov for midlertidig arbeidskraft, er det viktig at du viser til lovgrunnlaget i arbeidsavtalen. I tillegg må du også ha med en dato for når den midlertidige ansettelsen opphører.

Avtale om prøvetid

På mange arbeidsplasser er det veldig vanlig å avtale prøvetid. Dette er en utmerket måte å teste om den ansatte fungerer i stillingen. I slike tilfeller er det viktig at du som arbeidsgiver fastsetter lengden på prøvetiden i arbeidskontrakten. Mange tenker at 3 måneder med prøvetid vil være nok. Det kan imidlertid være lurt å avtale så mye som 6 måneder. Det skyldes det enkle faktum at dersom du ønsker å si opp den ansatte under prøvetiden, må du dokumentere at vedkommende har fått tilstrekkelig med opplæring og tid nok til å prøve seg.

Dersom prøvetiden er avtalt i arbeidskontrakten, vil det være lettere for deg å si opp den ansatte. Det er fordi det er lettere å si opp en ansatt som er i prøvetid, enn en ansatt som ikke har prøvetid. Når prøvetiden har utløpt, vil den ansatte automatisk fortsette som fast ansatt.

Arbeidstid

Arbeidstid er en av punktene som skal defineres i arbeidsavtalen. Her skal det stå antall arbeidstimer per dag og per uke. Det er imidlertid ikke alle arbeidsplasser der arbeidstiden går fra åtte til fire. Da er det viktige at arbeidskontrakten beskriver den reelle arbeidstidsordningen.

Dersom en ansatt jobber mye i perioder og mindre i andre, åpner arbeidsmiljøloven for at man kan foreta en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Lønnstrekk må avtales

Det kan oppstå feil i utbetaling av både lønn og feriepenger. Dersom det har blitt utbetalt for mye til den ansatte, sier arbeidsmiljølovens § 14-15 at du ikke kan foreta trekk i lønn eller feriepenger for å få tilbake det feilutbetalte beløpet. Men, loven gir deg mulighet til å foreta et slikt trekk dersom dette er avtalt på forhånd. Denne avtalen må være skriftlig, og dermed er det smart å sørge for å få med et punkt om dette i arbeidskontrakten. Husk at du aldri kan trekke mer av lønn eller feriepenger enn at den ansatte har igjen nok penger til livsopphold for seg selv og eventuelt andre medlemmer av husstanden.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

Det er vanlig å beskrive den ansattes arbeidsoppgaver i arbeidskontrakten. Det er likevel viktig å tenke over det faktum at en svært detaljert beskrivelse av disse oppgavene vil redusere styringsretten din som arbeidsgiver. Det kan komme et tidspunkt da det vil være hensiktsmessig å foreta endringer og reguleringer i arbeidstakerens oppgaver. Da vil en for dyptgående beskrivelse av arbeidsoppgavene kunne sette en stopper for dette.

Klausuler etter endt arbeidsforhold

Det kan være at det er hensiktsmessig å ilegge den ansatte klausuler som trer i kraft den dagen da arbeidsforholdet er over. Dette kan, for eksempel, være en karantene- eller kundeklausul. I slike tilfeller bør dette komme frem i arbeidsavtalen.

Gratis arbeidskontrakt med digital signering

Vi har laget verktøyet som hjelper deg å velge riktig innhold til dine kontrakter. Du oppretter en arbeidskontrakt gjennom 4 enkle steg og det tar kun 5 minutter.

Oppsummering

Arbeidskontrakten er et svært viktig dokument, også juridisk sett. Derfor er det viktig å sørge for at den er så dekkende som mulig. Dette gjør ting enklere for både deg og arbeidstakeren under arbeidsforholdet og etterpå.

Det er viktig å tenke å vite hva arbeidsmiljøloven sier om arbeidskontrakten, og sørge for å iverksette dette. Videre må du også tenke over hvilke elementer som kan være ekstra viktige for deg som arbeidsgiver, og sørge for å ha med dette i kontrakten i den grad arbeidsmiljøloven tillater det.